Hình ảnh ‘vạn người mê’ ở ngày khai màn giải phủi lớn nhất Việt Nam