Green League 2018: Luxury Hạ Long thắng nhọc, Cột đồng hồ thua trận đầu tiên