Capdervilar gia nhập Văn Minh: Khi ‘Vua phủi’ chỉ muốn làm… thường dân